Stelling: Het is terecht dat de maatregelen tegen het coronavirus strenger zijn geworden
Eens
Oneens
Weet niet
[Zie resultaten]