Er moet een vuurwerkverbod komen in Nederland
Eens
Oneens
Weet niet
[Zie resultaten]